شما با عنوان توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

هم اکنون فایل با مشخصه ی توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ابهام در مورد معامله,لزوم رفع ابهام در مورد معامله,توابع در رفع ابهام در مورد معامله,عقود احسانی در رفع ابهام در مورد معامله,عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله,دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله,دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,پایان نامه ابهام در مورد معامله

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟

در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.

به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:

الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.

ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!

بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.

البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.

فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند

بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد. وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!

در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.

نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد.

در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:

دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و... بررسی می‌شوند.

دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و ... مطالعه می‌شوند.

دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و ... است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.

براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.

کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

توابع در رفع ابهام در مورد معامله

عقود احسانی در رفع ابهام در مورد معامله

عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

فهرست مطالب

فصل نخست : مجهول بودن توابع

مبحث نخست - توابع مورد معامله

الف) توابع عرفی

ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم

مبحث دوم – توابع عقد

الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح

ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

مبحث نخست – مبنای استثنا

گفتار نخست: مبنای تحلیلی

گفتار دوم: مبنای روایی

مبحث دوم – قلمرو استثنا

گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا

الف) عقد ضمان

ب) ابرای مجهول

گفتار دوم: عقد صلح و هبه

الف) عقد صلح

- صلح دعاوی

- صلح در مقام معامله

ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا

گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت

گفتار دوم: جعاله و بیمه

الف) عقد جعاله

ب) قرارداد بیمه

مبحث دوم: قلمرو استثنا

گفتار نخست: عقود مشاركتی

گفتار دوم: جعاله و بیمه

الف) عقد جعاله

ب) قرار داد بیمه

ادامه مطلب و دریافت فایل

الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت:مبانی نظری فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان,فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,الگوهای شناخت فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت

واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران:رژیم حقوقی تنگه هرمز,مواضع ایران در مورد تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون 1958 ژنو,رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون 1982 مونتگوبی,رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه نظام حقوقی ایران,دانلود پایان نامه رژیم حقوقی تنگه هرمز,پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز

پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان:دانلود پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان,توسعه اقتصادی چیست؟,معنای اصطلاحی توسعه اقتصادی در علم اقتصاد و جامعه شناسی,نظریه‌های مختلف پیرامون توسعه اقتصادی,شاخص‌های توسعه اقتصادی,مدیریت منابع انسانی ,اهداف مدیریت منابع انسانی,توسعه منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی ,نیـروی انسانـی محور توسعه,اهمی

ارزیابی عملکرد و کارایی و بررسی مدلها و چگونگی اندازه گیری آنها:مدل های ارزیابی عملکرد,روش های اندازه گیری کارایی,مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد,مدل های ارزیابی عملکرد سازمان,مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,انواع مدل های ارزیابی عملکرد,مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی,مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,مدل های مالی ارزیابی عملکرد

پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش:مدیریت دانش,زیرساخت های مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,پروپوزال زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,وضعیت دستگاه های اجرایی برای پیاده سازی مدیریت دانش

پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی:پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی,بررسی آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی,آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی, تحقیق آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی,تاریخچه آسانسورهای هیدرولیکی,آسانسورهای هیدرولیکی,معایب آسانسورهاي هيدروليكي,نوع مستقیم آسانسورهای هیدرولیکی,مقاله آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی,

بررسی اشتغال زنان در فعالیتهای مهم اقتصادی:اشتغال زنان,اشتغال بانوان,دانلود پایان نامه اشتغال زنان,بررسی اشتغال زنان در فعالیتهای مهم اقتصادی,اشتغال زنان در فعالیتهای اقتصادی,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی

فلسفه مرگ دراسلام:دانلود مقاله فلسفه مرگ دراسلام,مرگ,جسمانیه الحدوث,جدا شدن دائمی روح,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام و پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی,خرید پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی:ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد پلیس,ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت,شاخص های احساس امنیت اجتماعی,شاخص های امنیت اجتماعی,مولفه های امنیت اجتماعی,عوامل موثر بر احساس امنیت,پایان نامه احساس امنیت اجتماعی,پایان نامه امنیت روانی

بررسی مقایسه ای جایگاه مدیریت دانش:جایگاه,عملکرد مدیریتی,مدیرستاد,مدیرصف,ویژگیهای دموگرافی,تجزیه و تحلیل داده,مدیریت دانش,جایگاه مدیریت دانش,مدیران ناجا,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت